Hybride-instructies in AutoTools

22 januari 2015

Heb je een ‘vreemde’ hybride op de brug staan? Mijngrossier.nl en ikwilonderdelen.nl bieden  via AutoTools beschrijvingen met de juiste procedures om het hoogspanningssysteem te (de)activeren.

De werkplaats krijgt steeds vaker hybride en elektrisch aangedreven auto’s over de vloer. En dat zullen er in de toekomst nog veel meer worden. De overheid stimuleert deze auto’s met fiscale maatregelen en streeft er zelfs naar dat er in 2025 1 miljoen elektrische auto’s in Nederland rondrijden. Dat er steeds meer hybride- en elektrische auto’s over de toonbank gaan, bewijst het groeiende aandeel in het Nederlandse wagenpark. Enkele jaren geleden ging het vooral om modellen van Toyota, Lexus en Honda. Momenteel hebben veel meer autofabrikanten een hybride of elektrische variant in hun modellenreeks opgenomen.

Elektrische hoogspanning

Met de introductie van (deels) elektrisch aangedreven voertuigen hebben ook nieuwe technologieën hun intrede gedaan. Aan deze technologieën zijn ook nieuwe risico’s verbonden, zoals gevaarlijke elektrische spanningen tot vele honderden volts. Voor autobedrijven is het de vraag hoe je veilig aan dit soort voertuigen kunt werken. Hiervoor zijn door de overheid richtlijnen opgesteld. Speciaal voor de automobielbranche is de NEN 9140-norm opgesteld. De norm is afgeleid van NEN 3140 ‘Bedrijfsvoering van elektrische installaties’. Hierbij is speciaal aandacht geschonken aan de vertaling van de elektrotechnische vakpraktijk naar de automobielbranche. NEN 9140 beschrijft hoe niet-elektrotechnici hier veilig mee om kunnen gaan. De norm stelt specifieke eisen aan het veilig werken aan elektrische voertuigen door het wegnemen van elektrische gevaren. Daarnaast biedt de norm voorschriften voor veilige opslag van (vermoedelijk) beschadigde e-voertuigen en elektrisch gevaarlijke onderdelen van e-voertuigen.