Privacy & Cookies

Privacyverklaring

Algemeen

Deze privacy policy (hierna: “Privacy Policy”) is van toepassing op de persoonsgegevens (“Persoonsgegevens”) die Fource B.V.(hierna: “Fource” of “wij” of “ons”) in het kader van het aanbieden van haar producten en/of diensten al dan niet via haar website www.fource.nl (“Website”) verwerkt. Wanneer je onze Website bezoekt, gebruik maakt van onze dienstverlening en/of met ons een overeenkomst aangaat, ga je akkoord met de onderstaande Privacy Policy. Deze Privacy Policy is ook te raadplegen, downloaden en printen op onze Website.

Wij respecteren jouw privacy. De Persoonsgegevens die wij over jou verwerken worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Bij onze verwerking van Persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de wet- en regelgeving daaraan stelt, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Lees deze Privacy Policy aandachtig door zodat je weet wat je rechten en plichten zijn.

Fource is gevestigd aan de ’s-Gravelandseweg 379, 3125 BJ Schiedam en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer: 24227785. Vragen over deze Privacy Policy kunnen worden gesteld via privacy@fource.nl.

De verwerking van Persoonsgegevens

Wij kunnen onder meer de volgende (noodzakelijke) Persoonsgegevens van jou verwerken:

 • Contactgegevens, waaronder maar niet beperkt tot jouw naam, adres, woonplaats, postcode, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres;
 • Financiële gegevens, waaronder maar niet beperkt tot jouw bankgegevens.

Tevens leggen onze servers automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van je bezoek aan onze Website. Wij bewaren jouw Persoonsgegevens of andere gegevens die jij aan ons al dan niet via de Website prijsgeeft in beginsel zolang als dat nodig is voor de onderstaande doeleinden, of om te voldoen aan onze wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Het verstrekken van Persoonsgegevens is niet verplicht

Uitgangspunt is dat het verstrekken van Persoonsgegevens aan ons niet verplicht is. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je Persoonsgegevens wilt invoeren, waardoor je ermee instemt dat wij bepaalde nader aangegeven Persoonsgegevens ontvangen. Als de invoer van Persoonsgegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke Persoonsgegevens noodzakelijk zijn en welke optioneel kunnen worden verstrekt. Als je jonger bent dan 16 jaar mag je slechts Persoonsgegevens aan ons verstrekken, indien je daarvoor toestemming hebt verkregen van je ouder(s) of je wettelijke vertegenwoordiger die deze Privacy Policy heeft gelezen.

Hoe verzamelen wij informatie

Wij kunnen Persoonsgegevens verzamelen doordat jij deze in het kader de vraag naar een product en/of dienst aan ons verstrekt, doordat jij een klantaccount aanmaakt op onze Website, ons contactformulier invult en/of doordat wij op welke wijze dan ook unieke identificatienummers ontvangen van de computer, tablet, smartphone of enig ander elektronisch apparaat met een werkende dataverbinding waarvan jij gebruik maakt. Tevens kunnen wij op jouw verzoek Persoonsgegevens van jou verkrijgen van derden.

Doeleinden

Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot de producten en/of diensten die wij leveren;
 • om producten en/of diensten van ons aan te bieden en deze aan te passen aan jouw behoeften en wensen;
 • om met jou in contact te kunnen treden;
 • als je daarvoor je ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven: om je (elektronische) commerciële boodschappen (nieuwsbrieven) met informatie over onze producten en diensten toe te sturen, alsmede van producten en diensten van aan ons gelieerde partijen;
 • om je gebruikersinformatie en serviceberichten, zoals push notificaties, toe te sturen;
 • om onze Website en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
 • voor het samenstellen van gebruikersstatistieken;
 • het uitvoeren of laten voeren van kredietcheck bij koop op factuurbasis of afbetaling. Wij maken daarbij (onder andere) gebruik van derde partij Experian Nederland B.V. waarmee wij je Persoonsgegevens voor zover nodig voor de kredietcheck kunnen delen (zoals naam en adres). Deze gegevens kunnen vervolgens door Experian alleen worden gebruikt voor de 1) selectie van potentiële (handels)partners, 2) het al dan niet, onder bepaalde voorwaarden, aangaan, voortzetten of beëindigen van handel en/of een handelsrelatie en 3) het voorkomen van misbruik en fraude bij financiële transacties. Mocht je vragen hebben over welke Persoonsgegevens dit betreffen en wat Experian daarmee doet dan kun je contact opnemen via 0900-EXPERIAN of inzage@experian.nl voor meer informatie.
 • om betalingen uit te kunnen (laten) voeren door financiële instellingen, zoals BNP Paribas, ABN Amro en via betalingsdienstverleners als Tikkie of Ideal, voor zover deze gegevens daarvoor noodzakelijk zijn. Daarbij zal de betreffende financiële in principe als verwerkingsverantwoordelijke onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Raadpleeg de website van de betreffende instelling of betalingsdienstverlener voor het door hen gehanteerde privacy beleid.
 • om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Jouw Persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Wij kunnen voor het verwerken van jouw Persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners, die als verwerkers uitsluitend in onze opdracht zullen optreden.

Derden

Wij kunnen derden inschakelen bij de uitvoering en/of levering van onze producten en diensten. Voor zover deze derden daarbij jouw Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor ons en hebben wij de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat jouw Persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacy Policy worden verwerkt. Het is ook mogelijk dat deze derden zelf de doeleinden van de verwerking bepalen. In dat geval kwalificeren zij niet als verwerker maar als verwerkingsverantwoordelijke onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en vindt verwerking plaats op basis van de privacyverklaring van die derden. Wij verstrekken jouw Persoonsgegevens alleen aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Beveiliging

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van Persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende zou behoren te zijn om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van Persoonsgegevens te voorkomen.

Links naar websites van anderen

Onze Website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Inzage, correctie, verzet en verwijdering

Je kunt ons verzoeken jouw Persoonsgegevens in te zien. Indien de door ons verwerkte Persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kun je ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Indien je niet meer door ons, of derden, benaderd wilt worden, laat ons dit dan weten per e-mail via privacy@fource.nl. In dat geval is het mogelijk dat wij de verzoeken vragen om diens identiteit aan te tonen. Dit doen we ter bescherming van jou, zodat je Persoonsgegevens niet bij iemand terechtkomen die daar geen bevoegdheid toe heeft op basis van geldende wetgeving.

Wijzigingen

Deze Privacy Policy kan door ons altijd en zonder aankondiging worden gewijzigd. Zulke gewijzigde voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat deze worden weergegeven op de Website. Wij adviseren je daarom regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.

Cookieverklaring

Waar draait dit beleid om?

Dit cookiebeleid geeft u informatie over de manier waarop Fource (hierna ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’) gebruik maakt van cookies op fource.nl en wat de cookies betekenen voor uw privacy online.

Over onze cookies

Het gaat ons niet alleen om aspecten van de wettelijke naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU Verordening 2016/679) en andere wetgeving in het kader van privacy, indien van toepassing, maar we geloven ook in open en transparante bedrijfsvoering. De informatie op deze pagina is bedoeld om te garanderen dat u zich volledig bewust bent van de cookies die we gebruiken, zodat u weloverwogen kunt kiezen of u onze cookies wilt blijven accepteren. We willen dat u onze websites vol vertrouwen gebruikt en dat u tevreden bent over het grote belang dat wij aan uw privacy hechten.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die door websites op uw computer, mobiele telefoon, tablet of ander apparaat worden geplaatst. Ze onthouden uw bezoek aan de website en uw voorkeuren, en laten extra onderdelen van de website werken. Ze zorgen voor de juiste afstemming van de informatie of advertenties die u ziet op deze site, maar ook op andere websites. Cookiegebruik is een gangbare praktijk. Veel websites gebruiken ze en de meeste internetbrowsers accepteren cookies automatisch. Voor meer gedetailleerde informatie over hoe cookies werken bezoekt u https://nl.wikipedia.org/wiki/Cookie_(internet)

Waarom gebruiken wij cookies?

Cookies hebben allerlei functies. Ze onthouden bijvoorbeeld of u op de website ingelogd bent en welke artikelen u in uw boodschappenmandje hebt, en ze kunnen content speciaal op uw interesses laten aansluiten. Met cookies kunnen we ook analyses maken en bepalen hoe u onze websites graag gebruikt, welke pagina’s of speciale functies uw voorkeur hebben en hoe we die nog verder kunnen verbeteren. Cookies helpen ons om onze site efficiënt te laten draaien, waardoor we onze service voortdurend kunnen verbeteren zodat onze cliënten de beste gebruikservaring krijgen.

Geen van deze cookies verzamelen echter persoonlijk herleidbare informatie zoals een naam of e-mailadres. Alle via cookies verzamelde informatie wordt gecompileerd op basis van samenvoeging of anonimiteit.

Data die wij over uw aankoopvoorkeur opslaan verkopen wij nooit aan andere bedrijven, maar gebruiken wij uitsluitend om u een betere ervaring te bieden als u onze website bezoekt.

Welke cookies gebruiken we?

Tijdens uw bezoek aan onze website kunnen er verschillende soorten cookies worden gebruikt:

Essentiële cookies – Met deze cookies onderhouden we de essentiële functionaliteit van de website en de samenhang van uw bezoek. Als we deze cookies niet plaatsen, zou de website niet naar behoren functioneren voor u.

Cookie Leverancier Opslagperiode Omschrijving
wordpress_test_cookie Fource Wanneer de browsersessie eindigt Deze cookie van WordPress wordt gebruikt om te controleren of uw browser cookies ondersteunt.
PHPSESSID Fource Wanneer de browsersessie eindigt Deze cookie stelt de website in staat om statusgegevens op te slaan en een gebruikerssessie tot stand te brengen.
redux_current_tab Fource 1 week Deze cookie van WordPress ondersteunt de thema-instellingen.
__cfduid, _biz_flagsA,
_biz_nA, _biz_pendingA,
_biz_uid, optimizelyBuckets, optimizelyEndUserId, optimizelySegments
cloudflare.com 1 jaar Deze cookie wordt gebruikt door het inhoudsnetwerk Cloudflare om vertrouwd webverkeer te identificeren.

Analytics – Deze cookies gebruiken we om informatie te verzamelen over de manier waarop onze bezoekers en cliënten onze website gebruiken, bijvoorbeeld hoeveel mensen de site bezoeken en welke pagina’s favoriet zijn. Op deze manier kunnen we onze website verbeteren zodat hij voor iedereen beter functioneert.

Cookie Leverancier Opslagperiode Omschrijving
_utma Google Analytics 2 jaar Deze cookie wordt gebruikt om gebruikers en sessies te onderscheiden. De cookie wordt aangemaakt wanneer het Google Analytics script wordt uitgevoerd en er geen bestaande _utma cookies aanwezig zijn. De cookie wordt telkens bijgewerkt wanneer gegevens naar het Google Analytics platform zijn verzonden.
_utmz Google Analytics 6 maanden In deze cookie wordt de verkeersbron of campagne opgeslagen, zodat wij beter kunnen achterhalen via welke weg(en) je onze website bezoekt. De cookie wordt aangemaakt wanneer het Google Analytics script is uitgevoerd en wordt bijgewerkt wanneer de inhoud naar het Google Analytics platform is verzonden.
_ga Google Analytics 2 jaar Deze cookie wordt gebruikt om gebruikers van elkaar te onderscheiden.
_gat Google Analytics 10 minuten Deze cookie wordt gebruikt om de verzoeken naar het Google Analytics Platform te reguleren.
_gid Google Analytics 24 uur Deze cookie wordt gebruikt om gebruikers van elkaar te onderscheiden.

Cookies uitschakelen en verwijderen

De meeste browsers hebben de optie om cookies uit te schakelen of te weigeren. Hoe u dat doet hangt af van de browser die u gebruikt. Instructies over cookies weigeren vindt u meestal in het helpmenu van de browser. Zoals geldt voor de meeste andere transactionele websites, betekent weigering van cookies (inclusief essentiële cookies) via uw browser dat u geen transactionele aankoop via onze website kunt doen. Ook zult u merken dat de functionaliteit van veel andere websites en diensten eronder zal lijden. U kunt cookies verwijderen via uw browser, maar tenzij u ze weigert, zullen ze opnieuw worden geplaatst bij uw volgende bezoek aan een website.

Meer informatie over het beheer van cookies, per browser:

Wat gebeurt er al ik cookies uitschakel?

Wees u ervan bewust dat als u via uw browser cookies uitschakelt, u misschien niet gebruik kunt maken van alle voordelen die onze website biedt, doordat sommige delen van onze website bij u misschien niet functioneren.

Hierboven kunt u onder het kopje ‘Welke cookies gebruiken wij?’ lezen dat sommige cookies die wij op onze website gebruiken strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van bepaalde onderdelen van de website. Bedenk u dus dat als u deze cookies uitschakelt, wij bepaalde diensten waar u om vraagt niet kunnen leveren.

Contact

Als u verdere vragen hebt, meer duidelijkheid over ons gebruik van cookies wilt of als u wilt weten hoe wij online privacy waarborgen, kunt u contact met ons opnemen via communicatie@fource.nl.