Dat Fource een online powerhouse is, dat is een understatement. Wij hebben de mensen, de kennis, de data en de kracht om de beste systemen in de automotive sector te ontwikkelen. Een systeem in de categorie ‘best’ is onbetwist PartsNet. PartsNet is het meest gebruikte bestelsysteem in de Nederlandse automotive sector. Met PartsNet heeft de klant 24/7 toegang tot actuele prijzen en artikelen in de magazijnen van Fource. Bestellen is eenvoudig, maar ook kan de klant in PartsNet facturen en pakbonnen inzien, manco’s en retouren aanmelden, screeningen aanvragen, RAI-bestanden downloaden en garanties aanvragen. Meer dan en/en.