Aandachtspunten bij gesloten luchtveringssystemen

11 mei 2023

Luchtveringssystemen voor auto’s hebben verschillende werkingsprincipe. Monteurs in de werkplaats moeten daarom goed weten aan welk systeem zij op dat moment werken: een conventioneel open systeem of het alternatieve ‘closed loop’ luchtveringssysteem. Bij een ‘closed loop’ systeem werkt het diagnosticeren van systeemfouten en defecten, het volgen van de juiste werkprocedures, het correct monteren van nieuwe luchtvering componenten, systeem controle en het weer operationeel maken na een luchtlekkage anders dan bij het conventionele open systeem. Hoe werkt dit gesloten systeem precies?

Het verschil tussen een open en gesloten systeem

Bovenstaande afbeelding maakt duidelijk dat de werking van een compressor in een gesloten systeem écht anders is:

 • Bij een open systeem zuigt de compressor atmosferische lucht van buiten aan en comprimeert dit om het reservoir en/of de luchtveren te vullen.
  Een gesloten systeem gebruikt de in het systeem aanwezige comprimeerde stikstof.
 • Een open systeem laat de overtollige druk weer af in de buitenlucht.
  Bij een gesloten systeem blijft de overtollige druk in het systeem en leidt het systeem dit terug naar het reservoir.

Het is belangrijk om deze verschillen goed in gedachte te houden bij het werken aan een gesloten systeem.

Hoe werkt een gesloten systeem?

 1. Voor extra drukopbouw opent het gesloten systeem de twee omkeerkleppen richting het kleppenblok.
 2. Vervolgens opent de juiste magneetventielklep en dit leidt de extra druk naar de desbetreffende luchtbalg.
 3. Bij drukopbouw laadt het systeem de overtollige druk niet af, maar leidt dit efficiënt terug naar het reservoir door de twee omkeerkleppen in de andere richting te openen.

Hieronder ziet u hoe het systeem de gecomprimeerde stikstof teruggeleid bij opblazen of leeglopen van een luchtbalg.

Gevolgen van lekkage in het gesloten systeem

Tóch heeft een gesloten luchtveringssysteem de mogelijkheid om een gering stikstofverlies te compenseren door atmosferische lucht aan te zuigen. Ontstaat er in het systeem een lekkage, dan probeert het systeem om toch de vereiste werkdruk te krijgen en opent een additionele luchtinlaat. Dit compenseert slechts een klein drukverlies. Komt de gecomprimeerde stikstof massa onder een bepaald niveau, dan functioneert het systeem niet meer naar behoren.

Welke indicatoren geven een waarschuwing?

Bij een gesloten systeem neemt bij een grote lekkage de systeemdruk langzaam af, net zoals bij een open systeem. Een eerste indicatie van een systeem met te weinig resterende werkdruk is een steeds verder afnemende werking totdat het systeem zich uiteindelijk uitschakelt.

In een gesloten systeem berekent de ECU continue de ‘stikstof massa’ als een indicatie van normale systeemwerking. Is deze te laag, dan kunnen ook waarschuwingen op het dashboard verschijnen zoals ‘maximumvermogen overschreden’, afhankelijk van de autofabrikant.

Is er sprake van overdruk in het systeem, dan is een indicatie een duidelijk hoorbaar afblaasgeluid. Dit komt alleen voor wanneer een monteur niet de juiste procedure heeft gevolgd bij het weer op druk brengen van het systeem na een reparatie. Een systeem met overdruk kan leiden tot schade en defecte componenten, maar ook tot gevaarlijk situaties.

Zorg altijd voor een juiste installatie

Volg bij de reparatie en onderhoud van een gesloten luchtveringssysteem altijd onderstaande richtlijnen en adviezen:

 • Heeft het voertuig met één of meerdere lege luchtbalgen rondgereden, vervang deze dan.
 • Volg altijd de installatierichtlijnen van de fabrikant om (onjuiste) foutcodes te voorkomen.
 • Staat het voertuig met lege luchtbalgen op de hefbrug, zet deze dan niet terug op zijn wielen. Zijn de luchtbalgen leeg en heft de monteur het voertuig op een 2 kolom brug omhoog, dan creëert dit een vacuüm in de luchtbalg. Bij het op de wielen zetten van het voertuig kunnen er vouwen ontstaan waardoor de luchtveer voortijdig defect raakt.
 • Volg altijd de juiste procedure bij het op druk brengen van het systeem. Gebeurt dit niet, dan kan dit leiden tot een breuk in de elektrische verbinding of brengt dit andere schade toe aan de component. De luchtbalg kan zelfs exploderen bij te hoge druk in het verkeerde compartiment of door overdruk!
 • De stikstof die nodig is om de luchtbalgen op druk te zetten, moet in het systeem aanwezig zijn om de compressor zijn werk te laten doen. De compressor van een gesloten luchtveringssysteem compenseert een druktekort slechts gedeeltelijk. Onder een bepaalde waarde moet u het systeem opnieuw op de juiste druk brengen.
 • Meestal moet de systeemdruk 17 bar zijn na vervanging van bijvoorbeeld een luchtveer, luchtveerpoot, compressor of kleppenblok. Controleer de specificaties van de fabrikant voor de exact benodigde uitgangsdruk en volg altijd de procedure (voor het op druk brengen) zoals beschreven door de fabrikant. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot een exploderende luchtbalg door overmatige druk in het verkeerde onderdeel of overdruk op een onderdeel.