Welke slang voor welke brandstof?

1 april 2021

Niet iedere brandstofslang is toepasbaar voor alle typen brandstoffen. Het rubber, de plastic afdichtingen en niet behandelde aluminiumdelen zijn niet altijd bestand tegen de chemische samenstellingen van benzine met bio-ethanol en biodiesel. Hierdoor kan de brandstofslang bros worden, breken of gaan lekken en dit kan tot schade leiden.

Biobrandstoffen vragen om een juiste type slang welke bestand is tegen deze chemische samenstellingen.

In de bijlage vindt u een overzicht dat laat zien welke brandstofslang gebruikt dient te worden bij welk type brandstof.

Bekijk het overzicht