Fource start stichting voor goede doelen werknemers

19 september 2018

Na het avontuur van de Roparun, waaraan Fource Automotive in 2018 met vijfentwintig collega’s heeft deelgenomen en er bijna EUR 40.000 is opgehaald voor palliatieve zorg aan kankerpatiënten, heeft Fource besloten om een stichting op te zetten. Stichting Fource Foundation is er op gericht om op initiatief van medewerkers erkende goede doelen te ondersteunen.

 

‘De stichting is dus niet alleen gericht op de Roparun, ook al vinden we dat een super goed doel. Collega’s mogen initiatieven indienen om met het geld van de stichting een mooie opbrengst te genereren voor verschillende goede doelen.’, vertelt Maurice Buijzen, directielid van Sator, het moederbedrijf van Fource. Sator stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar aan de stichting, medewerkers dragen ideeën aan en voeren deze vervolgens ook zelf uit. ‘Het is aan de medewerkers van Sator om de inleg van de werkgever te verveelvoudigen door het organiseren van allerlei initiatieven.’

Het bestuur bestaat uit vijf leden vanuit Sator en haar dochterondernemingen, zodat er een goede vertegenwoordiging is van alle bedrijven. De vijf leden zijn Maurice Buijzen (directie Sator), Peter Paul van den Dool (Business controller), Léon Puts (Sales support manage), Michel Zaat (Operationeel manager) en Bas Flenter (HR director).

De stichting is voornemens om ANBI status te verkrijgen zodat er door de stichting en donoren gebruik kan worden gemaakt van fiscale voordelen en er een hogere opbrengst kan worden gegenereerd voor de geselecteerde goede doelen. ‘Met Fource Foundation slaan we twee vliegen in één klap; voor medewerkers is het leuk om samen fundraisingsactiviteiten te organiseren of hieraan deel te nemen en tegelijkertijd ondersteunen we een paar van de vele maatschappelijke initiatieven die er echt toe doen.’ licht Flenter toe.

‘Natuurlijk doen we wel weer mee aan de Roparun volgend jaar, de inschrijving is al gedaan, maar we hopen ook een aantal andere initiatieven kunnen ondersteunen.’ Fource heeft zich weer ingeschreven als team 104 en start binnenkort met de werving van leden en natuurlijk ook van sponsoren en donateurs.